RADIOWIZJOGRAFIA

Wykonujemy profesjonalne zdjęcia rentgenowskie

RADIOWIZJOGRAFIA

Radiowizjografia daje możliwość wykonania profesjonalnych zdjęć rentgenowskich w naszym gabinecie, co pozwala na natychmiastową diagnostykę uzębienia.

Dokładna ocena stanu zębów wykonywana jest zawsze przy zabiegach leczenia endodontycznego (kanałowego), jak również w trakcie kompleksowych wizyt kontrolnych, aby prawidłowo zdiagnozować ubytki próchnicowe, które mogą się wytworzyć na bocznych powierzchniach stycznych zębów. Ta metoda daje natychmiastową odpowiedź na pytania o długość kanałów zębów, poprawność ich wypełnienia czy np. gęstość kości.